Boreskov Institute of Catalysis SbRAS

NameAcad. CI86h CImaxFACI7FA7FA7,max FieldRuss AffilReal residenceYF Date
Adonin NYu14681742, 10102125chemCatalysis Novosib Organ ChemNovosibirsk1997090208
Aristov YI6901248350, 481385428mater-sciCatalysisNovosibirsk1979080624
Avdeeva LB5531288214, 881724239chemCatalysisNovosibirsk1969080624
Babushkin DE4291270186, 701715343chemCatalysisNovosibirsk1996080620
Bryliakov KP4691451364, 3136929231chem-physCatalysisNovosibirsk1996080725
Bukhtiyarov VIC9741972525, 7239512929chem-physCatalysisNovosibirsk1988080728
Butenko YV5701016758, 43140147mater-sciCatalysisNovosibirsk1994080728
Cherstiouk OV205572133, 6517910765chem-physCatalysisNovosibirsk2000090224
Chesnokov VV4271232206, 25891812chemCatalysisNovosibirsk1960080714
Chuvilin AL18842219839, 7352226chemCatalysisNovosibirsk1985090224
Dubkov KA58012114266, 114226147114chemCatalysisNovosibirsk1994080819
Dzhemilev UMC205914611677, 61113438chemPetrochemistry & CatalysisUfa1968090224
Ermakova MA286776286, 7612012072chemCatalysisNovosibirsk1998080901
Fenelonov VB8731663533, 631972123chem mater-sciCatalysisNovosibirsk1975081112
Ismagilov ZR9711391555, 913159323chemCatalysisNovosibirsk1974080927
Kaichev VV386133481, 342466734cond-matCatalysisNovosibirsk1997090302
Khassin AA248830200, 30121769chem-physCatalysisNovosibirsk1995090429
Kholdeeva OA7051658522, 5838422727chemCatalysisNovosibirsk1984081002
Kochubey DI126917140287, 27275217chem-physCatalysisNovosibirsk1983081005
Kuvshinov GG4841077144, 299521chemCatalysisNovosibirsk1983081010
Kuznetsov VL97215170726, 1701715123chem-physCatalysisNovosibirsk1967081010
Lapina OB102619140426, 1401023217chem-physCatalysisNovosibirsk1984090420
Luzgin MV344113491, 21832312chem-physCatalysisNovosibirsk090420
Panov GI2155242441075, 2444054117chemCatalysisNovosibirsk1980090427
Parmon VNA242322106698, 425885325chem-physCatalysisNovosibirsk1966090427
Paukshtis EA244526155828, 15529700chem-physCatalysisNovosibirsk1973090427
Pirutko LV215665120, 651056665chemCatalysisNovosibirsk1994090312
Plyasova LM10361598373, 30953312chemCatalysisNovosibirsk1965090427
Romannikov VN123121140249, 699200chemCatalysisNovosibirsk1979090427
Sadykov VA13001758600, 5842620323chem mater-sciCatalysisNovosibirsk1976090429
Savinova ER7931577220, 604781911chem-physCatalysisNovosibirsk1984090429
Semikolenova NV463127698, 391815139chemCatalysisNovosibirsk1978090429
Shubin AA79318140269, 471072219chem-physCatalysisNovosibirsk1982090429
Simonov PA4131166157, 272121812chemCatalysisNovosibirsk1988090401
Sobyanin VA7771578190, 2318663chemCatalysisNovosibirsk1975090429
Starokon EV226612643, 252264325chemCatalysisNovosibirsk2002090402
Stepanov AG11031967647, 6729820447chem-physCatalysisNovosibirsk1984090429
Stoyanov ES7501459502, 2029511518chemCatalysisNovosibirsk1975090402
Talsi EP11211983295, 43422114chem-physCatalysisNovosibirsk1980090429
Timofeeva MN48211100191, 6921111969chemCatalysisNovosibirsk1989090402
Trukhan NN215839111, 391173720chemCatalysisLudwigshafen2000090402
Tsybulya SV6141456134, 34117148chem mater-sciCatalysisNovosibirsk1987090429
Volodin AM75314142333, 379255chemCatalysisNovosibirsk1979090915
Vorontsov AV6991670475, 7028812029chem-physCatalysisNovosibirsk1974090507
Yudanov IV89015161546, 16120216358chemCatalysisGarching1992090507
Zaikovskii VI218425115203, 306053725chemCatalysisNovosibirsk1980090507
Zakharov VA22752376977, 75258199chemCatalysisNovosibirsk1962090507
Zhdanov VP5112321784084, 1785844578chem-physCatalysisNovosibirsk1976090507
Zhidomirov GM2609241501139, 1501852710chem-physCatalysisNovosibirsk1961090507